BİLGİ GIDA
23 Haziran 2018, Cumartesi  Türkçe English
 

Besilik Sığır İthalatı İçin Teknik ve Sağlık Şartnamesi

A-  BESİLİK SIĞIR İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER     :

http://www.gkgm.gov.tr/birim/hayvan_urun_sinir/faaliyet/damizlik_besilik_kasaplik_sigir_izinliulkeler.html linkinde besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin listesi yayınlanmaktadır.

 

B-  HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER:

1. İthal edilecek besilik sığırlar, erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olacaktır.

2. Hayvanların her birinin yaşı 12 aydan küçük ve ağırlığı 380 kg’ın altında olacaktır.

3. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.

4. Sağlık muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.

5. Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

6. İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır.

7. Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya mikroçip) bulunacaktır.

C- KARANTİNA ŞARTLARI:

1. İthal edilecek hayvanlar İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından onaylanmış varış işletmesinde en az 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacaktır.

2. Kontrol amacıyla karantinadaki hayvanların %5’inden numune alınarak, sağlık sertifikasında ihracatçı ülkede yapıldığı belirtilen testlerin Ülkemiz laboratuvarlarında yeniden analizleri yapılacaktır.

3. Karantina işlemleri İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince sonlandırılıncaya kadar olan sürede tazminata konu bir hastalık görülmesi halinde; her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk ithalatçı kişi/firmaya ait olup herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

4. Karantina süresi sonunda hayvanların sağlıklı bulunmaları halinde karantina işlemleri tamamlanır. Karantina ve ithalat işlemleri tamamlanan hayvanların TURKVET veri tabanına kayıt işlemleri yapılacaktır.

 Teknik ve Sağlık Şartname Besilik Sığır, bilgi gıda, ankara, yem hammaddeleri

Bilgi Gıda Adres: Ege Plaza İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. (Konya Yolu) No: 182/B Kat:19 D:82 Balgat / Çankaya - Ankara Telefon: +90 (312) 472 8182 Faks: +90 (312) 472 8188